KARTA STAŁEGO KLIENTA RESTAURACJI Piano Cafe

Nie masz pomysłu na prezent?
My Ci pomożemy!

Karta Upominkowa Restauracji Piano Cafe jest idealnym rozwiązaniem. Karta uprawnia użytkownika do jego realizacji w Restauracji Piano Cafe , o wartości równej nominałowi, wypisanemu na karcie ( dostępne karty w kwocie 50,100,150,)

Wykupując kartę Upominkową zawsze trafisz w gust osoby obdarowanej. Karta jako prezent wyróżni się nowoczesną formą i eleganckim wyglądem. Karta Upominkowa dostępna w Restauracji Piano Cafe

karta

 

 

 

KARTA STAŁEGO KLIENTA RESTAURACJI Piano Cafe

Regulamin Posiadacza Karty Rabatowej

§1  Wystawca i właściciel karty

1. Wystawcą i właścicielem Karty Rabatowej Restauracji Piano Cafe jest firma:Kornel- ul Dąbrówki 2 e 39-300 mielec

§2  Użytkownik Karty Rabatowej
Kto może mieć kartę?

1. Użytkownikiem Karty Rabatowej  może być osoba fizyczna lub firma, która  zobowiązała się do zaakceptowania i przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz zasad korzystania z karty.

§3 Osoby uprawnione do korzystania z rabatu

1. Kartą Stałego Klienta może posługiwać się wyłącznie osoba, której odręczny podpis widnieje w Formularzu Karty Rabatowej
2. Karty nie można odstępować, nie podlega odsprzedaży ani nie ma możliwości cesji na inną osobę.
3. Karta nie jest kartą kredytową, płatniczą ani bankomatową i może być używana tylko zgodnie z Regulaminem Posiadacza Karty.

§4  Przywileje i ograniczenia związane z kartą

1. Karta upoważnia Posiadacza do 20% rabatu na usługi gastronomiczne w restauracji Piano Cafe ul Kardynała Wyszyńskiego  z wyjątkiem napojów i  napojów alkoholowych .
Posiadacz karty może uiścić opłatę ze zniżką 20% maksymalnie sześciu  osobom które mu towarzyszą.
Karta nie upoważnia do 20 % zniżki na imprezy okolicznościowe.
Kartę rabatową nie łączy się z aktualnymi promocjami dostępnymi w restauracji.

2. Warunkiem przyznania zniżki jest okazanie Karty Rabatowej obsłudze restauracji przed wydrukiem rachunku za usługę wraz z dowodem osobistym potwierdzającym tożsamość właściciela karty.

3. Rabat nie działa wstecz.

§5 Termin ważności karty

1. Karta Rabatowa  ważna jest do 31.12.2016 możliwe jest jednak przedłużenie terminu ważności karty przez wystawce karty jw.
2. Wystawca Karty Rabatowej ma prawo unieważnić kartę w przypadku zmiany ogólnych zasad programu „Karta Rabatowa ”
3. Właścicielowi przysługuje prawo unieważnienia karty w przypadku niedotrzymania przez Posiadacza warunków regulaminu korzystania z karty i nadużywania przywilejów karty (decyzja o unieważnieniu karty zostanie podjęta indywidualnie).
4. Wystawca Karty Rabatowej zastrzega sobie prawo do zakończenia programu „Karty rabatowej ”  w każdej chwili bez podania przyczyny.
5. Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Właściciela w przypadku utraty Karty (zgubienia, kradzieży, itp.)
6. Właściciel Karty Rabatowej nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub zgubienie karty.
7. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży Wystawca karty nie jest zobowiązany do wystawienia duplikatu karty.